Risico's en complicaties

Het uitvoeren van oogcorrecties door middel van lasertechnieken is niet geheel risicoloos. Het betreft immers chirurgische ingrepen. Hoewel de kansen op complicaties en blijvende schade bij Ooglaserbehandeling klein zijn, moet een ieder zich voor het uitvoeren van de ooglaserbehandeling wel bewust zijn van eventuele risico's.

Ooglaserbehandeling en ondercorrectie

Als er bij het Ooglaserbehandeling onvoldoende weefsel van het hoornvlies is verwijderd, blijft er resterende bijziendheid en verziendheid bestaan. Er zal dan een aanvullende behandeling moeten plaatsvinden.

Ooglaserbehandeling en overcorrectie

Wanneer er tijdens het Ooglaserbehandeling teveel weefsel van het hoornvlies is gehaald, ontstaat er overcorrectie (de bijziendheid is doorgeschoten naar verziendheid of andersom). Dit kan moeilijk te corrigeren zijn en een nabehandeling is veelal noodzakelijk.

Ooglaserbehandeling, droge ogen en lichtgevoeligheid

De behandelde ogen kunnen te droog zijn en stroef aanvoelen. Oogdruppels kunnen dit verzachten. Lichtgevoeligheid kan hoofdpijn veroorzaken.

Het zien van Halo's en strooilicht na het Ooglaserbehandeling

Halo's zijn verblindende kringen rondom lichtbronnen, strooilicht geeft een ' explosie' van licht rondom de bron. Extra lastig zijn halo's en strooilicht als er weinig omgevingslicht is, zoals bij het autorijden in de nacht.

Ooglaserbehandeling en nachtbijziendheid

Bij het Ooglaserbehandeling wordt alleen het centrale deel van het hoornvlies gemodelleerd. Als de pupil vergroot, bijvoorbeeld bij schemer en nacht, treedt nachtblindheid op. Lichtstralen komen dan ook binnen via het niet behandelde deel van het oog.

Ooglaserbehandeling en dubbele beelden en spookbeelden

Wanneer het hoornvlies niet helemaal glad is na behandeling, kunnen dubbele beelden worden waargenomen. Het licht op de ogen wordt op verkeerde wijze omgebogen.

Ooglaserbehandeling > Oogboldrukverhoging en zandgevoel

De oogdruppels die na het Ooglaserbehandeling gebruikt moeten worden, kunnen in uitzonderlijke gevallen oogboldrukverhoging veroorzaken. Ook het gevoel zand in de ogen te hebben kan een vervelende bijwerking zijn.

Ooglaserbehandeling > Duizeligheid, vermoeidheid en hoofdpijn

Als men zich erg moet inspannen om het zicht te corrigeren naar aanleiding van bovengenoemde ongemakken, kan er duizeligheid, vermoeidheid en hoofdpijn optreden.

Ooglaserbehandeling en Hoornvliesflap

Tijdens en na het Ooglaserbehandeling kunnen zich er complicaties voordoen met het hoornvliesflapje. Er kunnen microscopisch kleine stoffen onder geraken die pas na de behandeling opgemerkt worden. Het flapje zal dan opgetild worden om vervolgens het oog schoon te spoelen. Er kan een kleine cyste ontstaan onder de flap, deze zal operatief verwijderd moeten worden. Ook kunnen er infecties ontstaan.

Ooglaserbehandeling, complicaties en risico's

"Ooglaserbehandeling: mogelijke complicaties en risico's van een ooglaserbehandeling"

disclaimer | privacy | © 2019 | ooglaserbehandeling.com | sitemap