Ooglaserbehandeling, Femtosecond

Wat houdt een Femtosecond ooglaserbehandeling in?

Ooglaserbehandeling met een Femtosecond ooglaserbehandeling dankt zijn naam aan de Femtosecond laser die gebruikt wordt om het Lasik flapje los te maken. Verder is de behandeling gelijk aan de Lasik ooglaserbehandeling. Bij de Lasik methode wordt een vliesdun flapje met een mesje los geschaafd van het hoornvlies. Bij de Femtosecond methode gebeurt dit met behulp van een computergestuurde laser. Daardoor is het flapje nog dunner en gelijkmatiger van dikte dan een flapje gemaakt op de Lasik wijze. Er blijft een grotere dikte hoornvlies over voor de daadwerkelijke laserbehandeling. Het flapje blijft aan één zijde vastzitten en wordt tijdelijk omgeklapt. Met een laserstraal wordt vervolgens een minuscuul laagje van het hoornvliesweefsel verwijderd door middel van verdamping. Het hoornvlies zal hierdoor de juiste kromming aannemen. Na de ooglaserbehandeling wordt het flapje weer teruggeplaatst. Het zal vanzelf weer vastplakken op het behandelde hoornvlies wat zorgt voor een mooie wondsluiting. De kans op ontsteking is hierdoor geminimaliseerd.

Voor wie is de Femtosecond lasermethode geschikt?

Ooglaserbehandeling met de Femtosecond lasermethode is geschikt voor bijziendheid tot -10 D, verziendheid tot +4 D en astigmatisme (cilinderafwijking) tot 6 D. Ook voor mensen die niet in aanmerking komen voor een reguliere Lasik ooglaserbehandeling vanwege droge ogen of een te dun hoornvlies kan Femtosecond uitkomst bieden.

Hoe verloopt een Femtosecond laserbehandeling?

Uw ogen worden plaatselijk verdoofd door middel van oogdruppels. Vervolgens wordt het oog gedesinfecteerd en het andere oog volledig afgedekt. Het te laseren oog wordt opengehouden met een ooglidhouder of spreidinstrument zodat knipperen niet mogelijk is. Een houder op het oog zorgt voor het centreren van de Femtosecond laser. De laser geeft een puls af, waardoor er microbelletjes ontstaan. Deze microbelletjes maken de bovenste lagen van het hoornvlies los van de onderste. Ze verspreiden zich over het stuk dat het flapje zal vormen. Vaak is het mogelijk om beide ogen direct na elkaar te laten behandelen. De gehele ingreep duurt maar een paar minuten en is geheel pijnloos. Na de laserbehandeling kan de patiënt dan ook gewoon naar huis.

Herstel na de Femtosecond laserbehandeling

Het herstel na het ondergaan van een Femtosecond ooglaserbehandeling is zeker snel te noemen. Bij bijziendheid is een herstel van 80% of meer op de behandeldag mogelijk. Bij verziendheid is het mogelijk de volgende dag weer goed te kunnen lezen. Volledig herstel vindt plaats binnen enkele weken. Nazorg zal op gezette tijden plaatsvinden aan de hand van controleconsulten.

Dit is een algemene beschrijving van het verloop van een Femtosecond ooglaserbehandeling. Uiteraard heeft elke ooglaserkliniek voor Ooglaserbehandeling zijn eigen procedures en richtlijnen.

Ooglaserbehandeling de Femtosecond ooglaserbehandeling

"Ooglaserbehandeling, alles over de Femtosecond ooglaserbehandeling"

disclaimer | privacy | © 2019 | ooglaserbehandeling.com | sitemap