Ooglaserbehandeling, LASEK

Wat houdt een Lasek ooglaserbehandeling in?

Bij een Lasek ooglaserbehandeling wordt de bovenste cellaag van het hoornvlies, het epitheel, losgemaakt met alcohol. Vervolgens wordt met een ooglaser het hoornvlies afgevlakt of juist boller gemaakt. Bij een ooglaserbehandeling voor verziendheid wordt het hoornvlies boller gemaakt. Bij een Lasek behandeling voor bijziendheid wordt de hoornvlieskromming juist afgevlakt. Daarna wordt het epitheelweefsel teruggeplaatst en een verbandlensje ingezet. De wond onder het epitheellaagje herstelt binnen een aantal dagen. Omdat de epitheelcellen volledig herstellen, laat de operatie geen enkel spoor of litteken achter. De behandeling zelf is pijnloos, maar heeft een iets langere herstelperiode dan het Ooglaserbehandeling met de Lasik methode.

Voor wie is de Lasek methode geschikt?

Het Ooglaserbehandeling met de Lasek methode is geschikt voor bijziendheid tot -8 D, verziendheid tot +4 D en astigmatisme (cilinderafwijking) tot 6 D. Lasek kan ook toegepast worden bij een dun hoornvlies.

Hoe verloopt een Lasek behandeling?

Er wordt gebruik gemaakt van een plaatselijke verdoving door middel van oogdruppels, er komt geen injectie aan te pas. Vervolgens wordt het oog gedesinfecteerd en het andere oog volledig afgedekt. Het te laseren oog wordt opengehouden met een ooglidhouder of spreidinstrument zodat knipperen niet mogelijk is. De gehele ingreep duurt maar een paar minuten en na afloop kan de patiƫnt gewoon naar huis.

Herstel Lasek

De meeste mensen hebben na het ondergaan van een Lasek ooglaserbehandeling de volgende dag een redelijk zicht. Bij bijziendheid is het zicht de eerste dagen wat wazig. Binnen circa een week is het herstel zo'n 80%. Volledig herstel duurt echter een paar weken. Ook bij verziendheid is er de eerste dagen sprake van wazig zicht. Het zicht in de verte is na enkele weken optimaal. Nazorg zal op gezette tijden plaatsvinden aan de hand van controleconsulten.

Dit is een algemene beschrijving van het verloop van Ooglaserbehandeling met de Lasek ooglaserbehandeling. Uiteraard heeft elke ooglaserkliniek zijn eigen procedures en richtlijnen.

Ooglaserbehandeling met de lasek ooglaserbehandeling

"Ooglaserbehandeling, de lasek ooglaserbehandeling"

disclaimer | privacy | © 2019 | ooglaserbehandeling.com | sitemap