Ooglaserbehandeling, LASIK

Wat houdt een Lasik ooglaserbehandeling in?

Ooglaserbehandeling met Lasik, bij de Lasik ooglaserbehandeling wordt er een vliesdun flapje met een speciaal mesje los geschaafd van het hoornvlies. Dit gebeurt met behulp van een microkeratoom, een speciaal mechanisch instrument. Het flapje blijft aan één zijde vastzitten en wordt tijdelijk omgeklapt. Met een laserstraal wordt vervolgens een minuscuul laagje van het hoornvliesweefsel verwijderd door middel van verdamping. Het hoornvlies zal hierdoor de juiste kromming aannemen. Na de ooglaserbehandeling wordt het flapje weer teruggeplaatst. Het zal vanzelf weer vastplakken op het behandelde hoornvlies wat zorgt voor een mooie wondsluiting. De kans op ontsteking is hierdoor geminimaliseerd.

Voor wie is de Lasik lasermethode geschikt?

Het Ooglaserbehandeling met de Lasik lasermethode is geschikt voor bijziendheid tot -10 D, verziendheid tot +4 D en astigmatisme (cilinderafwijking) tot 6 D.

Hoe verloopt Ooglaserbehandeling met de Lasik ooglaserbehandeling?

Uw ogen worden plaatselijk verdoofd door middel van oogdruppels. Vervolgens wordt het oog gedesinfecteerd en het andere oog volledig afgedekt. Het te laseren oog wordt opengehouden met een ooglidhouder of spreidinstrument zodat knipperen niet mogelijk is. Vaak is het mogelijk om beide ogen direct na elkaar te laten behandelen. De gehele ingreep duurt maar een paar minuten en is geheel pijnloos. Na de laserbehandeling kan de patiënt dan ook gewoon naar huis.

Herstel na de Lasik ooglaserbehandeling

Het herstel na het ondergaan van een Lasik ooglaserbehandeling is zeker snel te noemen. Bij bijziendheid is een herstel van 80% of meer op de behandeldag mogelijk. Bij verziendheid is het mogelijk de volgende dag weer goed te kunnen lezen. Volledig herstel vindt plaats binnen enkele weken. In vergelijking met andere lasertechnieken voor oogcorrectie wordt er bij de Lasik methode minder ongemak ervaren door patiënten. Nazorg zal op gezette tijden plaatsvinden aan de hand van controleconsulten.

Dit is een algemene beschrijving van het verloop van Ooglaserbehandeling middels de Lasik ooglaserbehandeling. Uiteraard heeft elke ooglaserkliniek zijn eigen procedures en richtlijnen.

Ooglaserbehandeling met de lasik ooglaserbehandeling

"Ooglaserbehandeling, de lasik ooglaserbehandeling"

disclaimer | privacy | © 2019 | ooglaserbehandeling.com | sitemap