Ooglaserbehandeling, PRK

Wat houdt oog laseren volgens de PRK ooglaserbehandeling in?

PRK (Photo Refractieve Keratectomie) is de eerste en oudste methode onder de ooglaserbehandelingen. Het is eenvoudiger en veelal goedkoper dan andere ooglaser methoden. Bij PRK wordt de bovenste cellaag van het hoornvlies, het epitheel, losgeweekt met alcohol en verwijderd. Ook kan het met een spateltje voorzichtig afgeschraapt worden. Dit in tegenstelling tot een Lasek behandeling, waar het epitheel teruggeplaatst wordt na de operatie. Vervolgens wordt de correctie met behulp van laserflitsen uitgevoerd, het hoornvlies wordt afgevlakt (bijziendheid) of juist boller (verziendheid) gemaakt. Na de operatie wordt een verbandlensje aangebracht ter bescherming en om de genezing van het epitheel te bevorderen.

Voor wie is de PRK lasermethode geschikt?

De PRK lasermethode is geschikt voor bijziendheid tot -5 D, verziendheid tot +3 D en astigmatisme (cilinderafwijking) tot 3 D. Ooglaserbehandeling met PRK kan ook toegepast worden bij een dun hoornvlies.

Hoe verloopt een PRK laserbehandeling?

De behandeling wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving, toegediend via oogdruppels. Om knipperen tegen te gaan wordt het oog opengehouden met een ooglidhouder of -spreider. Het te behandelen oog wordt gedesinfecteerd, het andere oog wordt afgedekt. De ingreep duurt slechts enkele minuten. Bij de PRK methode wordt aangeraden om slechts één oog per keer te laten behandelen. Het tweede oog kan na een week of drie behandeld worden. De operatie zelf is pijnloos, maar als de verdoving is uitgewerkt kan het oog pijnlijk aanvoelen.

Herstel na de PRK laserbehandeling

Het herstel na een PRK behandeling is over het algemeen langer dan bij de overige behandelingen. Het oog kan, na uitwerking van de verdoving, tot 48 uur lang wat pijnlijk zijn. De oppervlakkige laag van het hoornvlies is veelal na twee dagen genezen. Gedurende deze twee dagen kan het oog wat stroef aanvoelen en kan lichtschuwheid optreden. De eerste week is het zicht slechter dan voor de PRK behandeling. Dit komt doordat het epitheel nog niet volledig is hersteld. Pas na 4 tot 6 maanden is het eindresultaat bepaald en het zicht optimaal.

Dit is een algemene beschrijving van het verloop van een PRK ooglaserbehandeling. Uiteraard heeft elke ooglaserkliniek zijn eigen procedures en richtlijnen aangaande Ooglaserbehandeling.

Ooglaserbehandeling met de PRK ooglaserbehandeling

"Ooglaserbehandeling, de PRK ooglaserbehandeling"

disclaimer | privacy | © 2019 | ooglaserbehandeling.com | sitemap