Ooglaserbehandeling, Wavefront

Wat houdt ogen lasern met de Wavefront ooglaserbehandeling in?

Ooglaserbehandeling met de WaveFront methode is de nieuwste aanvulling op reeds bestaande ooglaserbehandelingen zoals Lasek ooglaserbehandeling en Lasik ooglaserbehandeling. Naast de gewone refractieafwijkingen zoals bijziendheid, verziendheid en een cilinderafwijking, hebben veel mensen ook fijnere afwijkingen (bijvoorbeeld nachtblindheid). Door middel van een Wavefront ooglaserbehandeling kunnen ogen nog nauwkeuriger gecorrigeerd worden.

Voor wie is de Wavefront methode geschikt?

Ooglaserbehandeling met de Wavefront methode is geschikt voor bijziendheid tot -6 D, verziendheid tot +4 D en astigmatisme (cilinderafwijking) tot 3 D. Wavefront wordt voornamelijk als aanvulling op Lasek-, Lasik- en PRK behandelingen uitgevoerd. Mensen die na een laserbehandeling last hebben van halo's en strooilicht kunnen baat hebben bij een Wavefront behandeling.

Hoe verloopt een Wavefront laserbehandeling?

Bij Lasek- en Lasik behandelingen wordt uitgegaan van standaard metingen. De Wavefront methode kan de individuele afwijkingen van ieders gezichtvermogen meten en corrigeren. Het zicht kan zelfs beter worden dan tijdens het dragen van een bril of lenzen. Een wavescan maakt een opname van het oog op 24 unieke referentiepunten. De informatie wordt opgenomen in een laserplatform en vervolgens gebruikt bij de oogbehandeling. Zo ontstaat een individueel behandelplan.

Dit is een algemene beschrijving van het verloop van een Wavefront ooglaserbehandeling. Uiteraard heeft elke ooglaserkliniek zijn eigen procedures en richtlijnen met betrekking tot Ooglaserbehandeling.

Ooglaserbehandeling de wavefront ooglaserbehandeling

"Ooglaserbehandeling, alles over de wavefront ooglaserbehandeling"

disclaimer | privacy | © 2019 | ooglaserbehandeling.com | sitemap