Ooglaserbehandeling, behandeling en oogkliniek

Keuze ooglaserbehandeling en oogkliniek

Een geslaagde ooglaserbehandeling is niet alleen afhankelijk van de laserbehandeling zelf. Een uitgebreid, vakkundig vooronderzoek is minstens net zo belangrijk. Het vooronderzoek moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde oogmeetkundige, een optometrist. De ogen worden nauwkeurig gemeten en alle persoonlijke, specifieke kenmerken worden in kaart gebracht. Ook gezondheid en allergieën spelen een rol. Pas als het gehele plaatje compleet is, wordt duidelijk welke ooglaserbehandeling geschikt is. Na de laserbehandeling behoort er minimaal een jaar lang nazorg geboden te worden. Controlemetingen zijn hier een onderdeel van.

Ooglaserbehandeling en keurmerk voor oogklinieken

Er bestaat (nog) geen keurmerk voor oogklinieken. Wel bestaat er sinds kort een algemeen keurmerk voor klinieken. Dit is het Keurmerk van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Klinieken met dit keurmerk worden door een Europees onafhankelijk certificeringinstituut getoetst. Zo worden er bijvoorbeeld eisen gesteld aan intake procedures, informatievoorziening richting patiënten, schoonmaakprotocollen en infectiepreventie. Wanneer een kliniek werkt met oogartsen die lid zijn van het NOG (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap) en geregistreerd staan bij het NGRC (Nederlands Gezelschap voor Refractie Chirurgie) kan ook dat als positief beschouwd worden. Als de naam van de behandelende oogarts bekend is, kan hij nagetrokken worden in het Big-register om te controleren of hij over de juiste papieren beschikt. Ook oogchirurgen staan geregistreerd en kunnen nagetrokken worden. Tenslotte is een ISO 9001 certificering een aanduiding voor goede kwaliteitszorg binnen organisaties.

Onderzoek Consumentenbond ooglaserklinieken

De Consumentenbond gaf in juli/augustus 2007 een rapport uit 'Beter zicht op ooglaserklinieken'. Daarvoor zijn 38 Nederlandse ooglaserklinieken onder de loep genomen en op verscheidene punten beoordeeld. Het rapport is op het internet verkrijgbaar.

Locatie ooglaserbehandeling

De ooglaserbehandeling kan in een ziekenhuis of in een privé kliniek worden uitgevoerd. Soms wordt er samengewerkt met klinieken in het buitenland. De laserbehandelling vindt dan over de grenzen plaats, de voor- en nabehandeling in eigen land. Goede informatie is belangrijk, ervaringsverhalen zijn op het internet te vinden. Eventueel kan er bij de huisarts gevraagd worden naar betrouwbare adressen.

Informatievoorziening

De zoektocht naar de juiste ooglaserbehandeling begint met het aanvragen van een informatiepakket. Ook zijn er klinieken die speciale voorlichtingsavonden organiseren.

Ooglaserbehandeling, welke ooglaserbehandeling, welke oogkliniek?

"Ooglaserbehandeling, welke ooglaserbehandeling is voor mij het meest geschikt en welke oogkliniek voor welke ooglaserbehandeling."

disclaimer | privacy | © 2019 | ooglaserbehandeling.com | sitemap